Privacyverklaring

Stefan Vlieger Photography, gevestigd in Zwolle, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens
Stefan Vlieger Photography verwerkt je persoonsgegevens, omdat je deze zelf hebt verstrekt of omdat je gebruik maakt van onze diensten. Het gaat om de volgende gegevens:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Betalingsgegevens

Waarom wij deze gegevens nodig hebben
Stefan Vlieger Photography verwerkt je gegevens om indien nodig contact op te kunnen nemen of om je bestelling in de webshop af te handelen.

Delen met anderen
Stefan Vlieger Photography verkoopt je persoonsgegevens niet door aan derden. Ze worden alleen verstrekt als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
In het kader van de privacywetgeving heeft iedereen het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien. Bovendien kun je je toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens door Stefan Vlieger Photography. Je hebt tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat wil zeggen dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Mail je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens naar info@stefanvlieger.com. Als bewijs dat jij degene bent die het verzoek indient, vragen we je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak hierin ter bescherming van je eigen privacy je pasfoto, documentnummer, burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onderaan het paspoort onleesbaar. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek.

Beveiliging
Stefan Vlieger Photography neemt de bescherming van je gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Mocht je toch de indruk hebben dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via info@stefanvlieger.com.

Bedrijfsgegevens
Stefan Vlieger Photography
Zwolle, Nederland
info@stefanvlieger.com

KvK: 80258557

 

© Copyright Stefan Vlieger